Strona WWW

Jeśli chcesz zdobyć coś czego nigdy wcześniej nie miałeś, musisz zrobić coś czego nigdy wcześniej nie robiłeś.

Zdrowie / neuropsychologia

Test pamięci wzrokowej Bentona - Test wykorzystywany do badania pamięci i percepcji wzrokowej. Test Bentona jest stosowany najczęściej przy diagnozie neuropsychologicznej

CISS - Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych - Kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem.

CVLT - Kalifornijski Test Uczenia się Językowego - Test służy do pomiaru zdolności uczenia się i zapamiętywania materiału werbalnego.

KPŻ - Kwestionariusz Postaw Życiowych - Kwestionariusz pozwala na zmierzenie poczucia sensu życia (vs. pustki egzystencjalnej), stopnia rozumienia świata i własnego w nim miejsca, znaczenia posiadanych celów, przekonania o możliwości kontrolowania własnego losu, siły dążenia do zmian i poszukiwania nowych wyzwań, stosunku do własnej śmiertelności.

KPS - Kwestionariusz Poczucia Stresu

Mini-MAC - Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej

NPPPZ - Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia